PikkuNASTA Vattaja 1.-3.11.2024


Pohjanmaalla tapahtuu! Naisten Valmiusliiton Vaasan alueneuvottelukunta järjestää naisten PikkuNASTA Vattaja 2024 -harjoituksen samanaikaisesti MPK Pohjanmaan PIKKUPAUHA 2024 -harjoituksen kanssa.

Harjoitus
1.11.–3.11.2024
15:00–15:00
Lohtaja

Pohjanmaalla tapahtuu!

Naisten Valmiusliiton Vaasan alueneuvottelukunta järjestää naisten PikkuNASTA Vattaja 2024 -harjoituksen samanaikaisesti MPK Pohjanmaan PIKKUPAUHA 2024 -harjoituksen kanssa.

Harjoituksen tavoite

Tässä harjoituksessa kehitetään henkistä kriisinsietokykyä poistumalla omalta mukavuusalueelta. Esimerkiksi majoittuminen puolijoukkueteltoissa vaatii totuttelua, mutta on parhaimmillaan palkitseva kokemus.

Harjoituksen organisaatio taas opettelee yhteistoimintaa rinnakkaisen organisaation kanssa. Miten aikataulut ja suunnitelmat sovitetaan yhteen, ja kuka mistäkin vastaa?

Kaikki nämä ovat tärkeitä tietoja ja taitoja sekä valmistautumista mahdolliseen yhteistyöhön viranomaisten apuna heidän muodostamassaan poikkeusolojen organisaatiossaan.

Harjoituksen johtajana toimii Maria Luodes.

Harjoituksen kurssit

Harjoituksen kurssit ovat:

Etsintä

Jokanaisen selviytymispakki

Selviytyminen maastossa

Selviytyminen sähköttä

JohdaPikkuNASTA (organisaation oma kurssi)

Ilmoittaudu kurssille

PikkuNASTA Vattaja 2024 -harjoituksen ilmoittautuminen avautuu 10.9.2024.

Mitä tarkoitetaan harjoituksella?

Harjoitus on monen eri kurssin muodostama koulutuskokonaisuus, joka toteutetaan viikonlopun aikana yleensä jossain varuskunnassa tai harjoitusalueella.

Osallistujat saapuvat perjantaina, ja ensitöikseen ilmoittautuvat omalle kurssillensa. Sen jälkeen he saavat lainavarusteet, jotka usein haetaan ohjatusti varuskunnan varastolta. Varusteiden vaihdon jälkeen on yleensä ohjelmassa harjoituksen avajaiset.

Avajaisten jälkeen jokainen kurssi lähtee seuraamaan omaa ohjelmaansa ja aikatauluaan. Harjoitus päättyy päättäjäisiin ja palautetilaisuuteen sunnuntaina.

Harjoituksen aikana yövytään varuskunnan tuvissa tai maastossa telttamajoituksessa. Varuskunnan alueella liikutaan aina muodossa yhtenä ryhmänä. Myös muonituskeskuksessa eli ruokalassa on omat sääntönsä, joita päästään harjoittelemaan.

Viikonloppu tarjoaa uusia kokemuksia ja pienen kurkistuksen varuskuntaelämään!