Kategoriat: Kurssi

JohdaNASTA II -kurssi kuuluu Naisten Valmiusliiton johtamiskoulutusta antavien kurssien sarjaan.

Kurssin tavoite

Kurssi valmentaa organisaatio toteuttamaan ja johtamaan NASTA-harjoitus yhteisten käytäntöjen ja tavoitteiden mukaisesti.

Kurssin jälkeen osallistuja muistaa johtamisen perusteita sekä johtamiseen ja viestintään liittyvät haasteet. Kurssilainen on motivoitunut kehittymään johtajana. Osallistuja ymmärtää, miten toteuttaa ja johtaa NASTA-harjoituksessa vastuullaan olevat tehtävät sekä muistaa oman johtajuuden merkityksen. Kurssilainen soveltaa oppimistaan tulevassa harjoituksessa.

Kurssilla käydään läpi NASTA-harjoituksen suunnittelua ja toteutusta sekä valmennetaan harjoituksen toimijoita johtotehtäviin. Kurssi sisältää RESJ1 -kurssin teoriaa, täydentäen JohdaNASTA I -kurssilla opittua. Lisäksi tutustutaan toimintaympäristöön ja viimeistellään harjoitusta.

Kurssille ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avautuu 08/2024.

MPK hallinnoi Naisten Valmiusliiton kursseja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys eli MPK hallinnoi Naisten Valmiusliiton kursseja. MPK esimerkiksi ottaa vastaan ilmoittautumiset ja lähettää kursseista laskut osallistumisen jälkeen.

Kurssit avataankin MPK:n koulutuskalenteriin, jonka kautta niille voi ilmoittautua. Ilmoittautumista varten täytyy ensin luoda oma MPK-käyttäjätunnus.

Kurssin tarkoitus on kehittää naisautoilijoiden tietämystä ja taitoja auton käytössä.

Naisten Valmiusliiton Lounais-Suomen alueneuvottelukunnan ja MPK:n yhteinen naisten Autolla liikenteessä -kurssi on avoinna MPK:n koulutuskalenterissa.

Kurssin tavoite

Kurssin tarkoitus on kehittää naisautoilijoiden tietämystä ja taitoja auton käytössä.

Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää ennakoida ja toimia turvallisesti liikenteessä ajoneuvon käyttäjänä. Kurssilainen soveltaa saamiaan oppeja ajoneuvon turvalliseen käyttöön liikenteessä.

Tutustutaan autoon ja sen toimintoihin, sekä mitä jokaisen autonkäyttäjän pitäisi osata tehdä normaalioloissa ja erikoistilanteissa (onnettomuus yms.). Harjoitellaan kurssilaisen kanssa ongelmatilanteiden ratkaisua. Tutustutaan Autoliiton palveluihin ja Liikenneturvan koulutusvälineisiin.

Kurssille ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on avoinna 21.8.2024 saakka.

MPK hallinnoi Naisten Valmiusliiton kursseja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys eli MPK hallinnoi Naisten Valmiusliiton kursseja. MPK esimerkiksi ottaa vastaan ilmoittautumiset ja lähettää kursseista laskut osallistumisen jälkeen.

Kurssit avataankin MPK:n koulutuskalenteriin, jonka kautta niille voi ilmoittautua. Ilmoittautumista varten täytyy ensin luoda oma MPK-käyttäjätunnus.

Lyhytkestoinen sähkökatko tai pitkäkestoisesti sähköt poikki? Miten selviät? Miten valmistat ruokaa? Tällä kurssilla tilannetta harjoitellaan konkreettisesti yöpymällä harjoituksen aikana teltoissa.

Selviytyminen sähköttä -kurssi kuuluu Naisten Valmiusliiton PikkuNASTA Vattaja 2024 -harjoituksen kurssivalikoimaan.

Kurssin tavoite

Kurssin tarkoitus on vahvistaa osallistujan tietoja ja taitoja selviytymiseen pitkäkestoisten sähkökatkojen varalle.

Kurssin jälkeen osallistuja muistaa tärkeimmät kotitalouden varautumiskeinot sähkökatkon varalta. Hän ymmärtää, miten tulee toimia, jotta selviää arjesta ilman sähköä 72 tuntia.

Kurssilla tutustutaan sekä kunnan että yksilön varautumiseen ja harjoitellaan toimintaa sähkökatkon aikana.

Kurssille ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avautuu 10.9.2024. Kurssi julkaistaan MPK:n koulutuskalenteriin 08/2024.

MPK hallinnoi Naisten Valmiusliiton kursseja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys eli MPK hallinnoi Naisten Valmiusliiton kursseja. MPK esimerkiksi ottaa vastaan ilmoittautumiset ja lähettää kursseista laskut osallistumisen jälkeen.

Kurssit avataankin MPK:n koulutuskalenteriin, jonka kautta niille voi ilmoittautua. Ilmoittautumista varten täytyy ensin luoda oma MPK-käyttäjätunnus.

Tälle kurssille voi osallistua, jos olet täysi-ikäinen sekä kokenut maastossa liikkuja ja yöpyjä. Kurssin osallistujat yöpyvät tässä harjoituksessa teltoissa.

Selviytyminen maastossa -kurssi kuuluu Naisten Valmiusliiton PikkuNASTA Vattaja 2024 -harjoituksen kurssivalikoimaan.

Kurssin tavoite

Tämä kurssi on jatkotason koulutusta. Edellyttää perustason maastotaitojen hallintaa ja aiempaa maastokokemusta. Kurssi on henkisesti ja fyysisesti vaativa.

Kurssilainen hallitsee taidot selviytyäkseen vaativissa maasto-olosuhteissa hyödyntäen luonnon materiaaleja ja luonnonmuonaa.

Kurssilla kerrataan suunnistustaitoja ja opitaan tekemään tilapäismajoitus luontoon. Lisäksi opitaan, miten luonnonmuonaa ja vettä voidaan hyödyntää turvallisesti. Mahdollisuuksien mukaan harjoitellaan vesistön ylitystä eri menetelmin.

Kurssille ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avautuu 10.9.2024. Kurssi julkaistaan MPK:n koulutuskalenteriin 08/2024.

MPK hallinnoi Naisten Valmiusliiton kursseja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys eli MPK hallinnoi Naisten Valmiusliiton kursseja. MPK esimerkiksi ottaa vastaan ilmoittautumiset ja lähettää kursseista laskut osallistumisen jälkeen.

Kurssit avataankin MPK:n koulutuskalenteriin, jonka kautta niille voi ilmoittautua. Ilmoittautumista varten täytyy ensin luoda oma MPK-käyttäjätunnus.

Tämä laaja-alainen kurssi sopii mainiosti myös uusille harjoitukseen osallistuville. Kurssilla yövytään teltassa.

Jokanaisen selviytymispakki -kurssi kuuluu Naisten Valmiusliiton PikkuNASTA Vattaja 2024 -harjoituksen kurssivalikoimaan.

Kurssin tavoite

Kurssin tarkoituksena on herättää kiinnostus arjen turvallisuustaitoihin ja toimia tutustumiskurssina ensikertalaisille.

Kurssilainen muistaa erilaisia toimintakeinoja arjen häiriötilanteessa ja kiinnostuu oppimaan lisää turvallisuustaitoja.

Kurssilla harjoitellaan mm. varautumista väkivaltaan, alkusammutusta ja hätäensiavun antamista, käsitellään kodin varautumista ja turvallisuutta sekä yövytään teltassa. Koulutus toteutetaan rastiharjoitteina.

Kurssille ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avautuu 10.9.2024. Kurssi julkaistaan MPK:n koulutuskalenteriin 08/2024.

MPK hallinnoi Naisten Valmiusliiton kursseja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys eli MPK hallinnoi Naisten Valmiusliiton kursseja. MPK esimerkiksi ottaa vastaan ilmoittautumiset ja lähettää kursseista laskut osallistumisen jälkeen.

Kurssit avataankin MPK:n koulutuskalenteriin, jonka kautta niille voi ilmoittautua. Ilmoittautumista varten täytyy ensin luoda oma MPK-käyttäjätunnus.

Vuonna 2023 etsintätehtäviä suoritettiin 365 kertaa. Vapaaehtoisia etsijöitä todella tarvitaan! Etsintä-kurssilaiset yöpyvät tässä harjoituksessa teltoissa.

Etsintä -kurssi kuuluu Naisten Valmiusliiton PikkuNASTA Vattaja 2024 -harjoituksen kurssivalikoimaan.

Kurssin tavoite

Kurssilainen osaa toimia mukana etsinnässä ja kadonneen henkilön pelastustehtävässä eri maasto-olosuhteissa osana Vapaaehtoiseen Pelastuspalvelun (Vapepa) hälytystehtävää.

Kurssin jälkeen kurssilainen osaa tehdä yhteenvedon etsinnän, ensiavun ja suunnistuksen perusteista ja osaa niiden keskeisimmät toiminnot. Mahdollistaa liittymisen Vapepan hälytysryhmään jäsenjärjestön kautta.

Kurssi antaa tietoa siitä, miten viranomaiset toimivat yhteistyössä järjestöjen kanssa etsintätilanteissa, sekä lisätä osallistujien tietoja eri maastoetsinnän menetelmistä ja yleisimmistä ensiaputilanteista maastossa.

Kurssille ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avautuu 10.9.2024. Kurssi julkaistaan MPK:n koulutuskalenteriin 08/2024.

MPK hallinnoi Naisten Valmiusliiton kursseja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys eli MPK hallinnoi Naisten Valmiusliiton kursseja. MPK esimerkiksi ottaa vastaan ilmoittautumiset ja lähettää kursseista laskut osallistumisen jälkeen.

Kurssit avataankin MPK:n koulutuskalenteriin, jonka kautta niille voi ilmoittautua. Ilmoittautumista varten täytyy ensin luoda oma MPK-käyttäjätunnus.

Harjoituksen toteuttava organisaatio toimii omalla kurssillaan, joka kuuluu Naisten Valmiusliiton johtamiskoulutusta antavien kurssien sarjaan.

Johda PikkuNASTA -kurssi kuuluu Naisten Valmiusliiton PikkuNASTA Vattaja 2024 -harjoituksen kurssivalikoimaan.

Kurssin tavoite

Tarkoituksena on toteuttaa suunnitellusti PikkuNASTA-harjoitus.

Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää, miten omassa harjoitustehtävässä toimitaan ja miten se on osa PikkuNASTA-harjoituksen kokonaisuutta. Hän muistaa keskeiset turvallisuustekijät harjoituksen onnistumiseksi.       

Kurssilla toteutetaan PikkuNASTA-harjoitus yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä vastataan oman tehtävänkuvaan liittyvien asioiden organisoinnista ja toteuttamisesta.

Kurssille ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avautuu 10.9.2024. Kurssi julkaistaan MPK:n koulutuskalenteriin 08/2024.

MPK hallinnoi Naisten Valmiusliiton kursseja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys eli MPK hallinnoi Naisten Valmiusliiton kursseja. MPK esimerkiksi ottaa vastaan ilmoittautumiset ja lähettää kursseista laskut osallistumisen jälkeen.

Kurssit avataankin MPK:n koulutuskalenteriin, jonka kautta niille voi ilmoittautua. Ilmoittautumista varten täytyy ensin luoda oma MPK-käyttäjätunnus.

Harjoituksen toteuttava organisaatio toimii omalla kurssillaan, joka kuuluu Naisten Valmiusliiton johtamiskoulutusta antavien kurssien sarjaan.

JohdaNASTA III -kurssi kuuluu Naisten Valmiusliiton NASTA Ilimatar 2024 -harjoituksen kurssivalikoimaan.

Kurssin tavoite

Tarkoituksena on toteuttaa suunnitellusti NASTA-harjoitus.

Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää, miten omassa harjoitustehtävässä toimitaan ja miten se on osa NASTA-harjoituksen kokonaisuutta. Hän on harjaantunut soveltamaan JohdaNASTA I-II kursseilla opittuja syväjohtamisen tietoja ja taitoja. Hän muistaa keskeiset turvallisuustekijät harjoituksen onnistumiseksi.       

Kurssilla toteutetaan NASTA-harjoitus yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä vastataan oman tehtävänkuvaan liittyvien asioiden organisoinnista ja toteuttamisesta.

Huomioithan, että suuri osa organisaatiosta tulee valmistelemaan harjoitusta jo torstaina, kun harjoitus alkaa perjantaina aamulla.

Kurssille ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avautuu 6.-7.8.2024. Kurssi julkaistaan MPK:n koulutuskalenteriin 1.7.2024.

MPK hallinnoi Naisten Valmiusliiton kursseja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys eli MPK hallinnoi Naisten Valmiusliiton kursseja. MPK esimerkiksi ottaa vastaan ilmoittautumiset ja lähettää kursseista laskut osallistumisen jälkeen.

Kurssit avataankin MPK:n koulutuskalenteriin, jonka kautta niille voi ilmoittautua. Ilmoittautumista varten täytyy ensin luoda oma MPK-käyttäjätunnus.

Huviveneilyonnettomuuksissa menehtyi viime vuonna 34 henkilöä (Tieto.Traficom) – 34 henkilöä liikaa. Tällä kurssilla opetellaan turvallista liikkumista niin järvellä kuin merelläkin.

Turvallisesti vesillä -kurssi kuuluu Naisten Valmiusliiton NASTA Ilimatar 2024 -harjoituksen kurssivalikoimaan.

Kurssin tavoite

Kurssin tarkoituksena on kehittää osallistujan valmiutta ja asennetta turvalliseen liikkumiseen vesillä.

Kurssin jälkeen osallistuja muistaa keskeisimmät turvallisuuteen vaikuttavat tekijät vesillä liikuttaessa eri vuodenaikoina. Hän ymmärtää omien tietojen ja taitojen merkityksen osana turvallisuutta. Hän ymmärtää toimia oikein hätätilanteissa.

Kurssilla tutustutaan vesistöllä liikkumisen turvallisuutta lisääviin tekijöihin ja harjoitellaan turvallisuutta lisääviä taitoja. Kurssilla harjoitellaan veden varaan joutumista ja pelastautumista.

Kurssille ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avautuu 6.-7.8.2024. Kurssi julkaistaan MPK:n koulutuskalenteriin 7/2024.

MPK hallinnoi Naisten Valmiusliiton kursseja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys eli MPK hallinnoi Naisten Valmiusliiton kursseja. MPK esimerkiksi ottaa vastaan ilmoittautumiset ja lähettää kursseista laskut osallistumisen jälkeen.

Kurssit avataankin MPK:n koulutuskalenteriin, jonka kautta niille voi ilmoittautua. Ilmoittautumista varten täytyy ensin luoda oma MPK-käyttäjätunnus.

Lyhytkestoinen sähkökatko tai pitkäkestoisesti sähköt poikki? Miten selviät? Miten valmistat ruokaa? Toimivatko liikenneasemat, voitko tehdä ostoksia lähikaupassa?

Selviytyminen sähköttä -kurssi kuuluu Naisten Valmiusliiton NASTA Ilimatar 2024 -harjoituksen kurssivalikoimaan.

Kurssin tavoite

Kurssin tarkoitus on vahvistaa osallistujan tietoja ja taitoja selviytymiseen pitkäkestoisten sähkökatkojen varalle.

Kurssin jälkeen osallistuja muistaa tärkeimmät kotitalouden varautumiskeinot sähkökatkon varalta. Hän ymmärtää, miten tulee toimia, jotta selviää arjesta ilman sähköä 72 tuntia.

Kurssilla tutustutaan sekä kunnan että yksilön varautumiseen ja harjoitellaan toimintaa sähkökatkon aikana.

Kurssille ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avautuu 6.-7.8.2024. Kurssi julkaistaan MPK:n koulutuskalenteriin 7/2024.

MPK hallinnoi Naisten Valmiusliiton kursseja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys eli MPK hallinnoi Naisten Valmiusliiton kursseja. MPK esimerkiksi ottaa vastaan ilmoittautumiset ja lähettää kursseista laskut osallistumisen jälkeen.

Kurssit avataankin MPK:n koulutuskalenteriin, jonka kautta niille voi ilmoittautua. Ilmoittautumista varten täytyy ensin luoda oma MPK-käyttäjätunnus.

Suomen luonnossa on valtavasti kasveja, joita voi käyttää hyödyksi niin kotona ollessaan kuin maastossa liikkuessakin.

Maastotaidot ja luonnonmuona -kurssi kuuluu Naisten Valmiusliiton NASTA Ilimatar 2024 -harjoituksen kurssivalikoimaan.

Kurssin tavoite

Kurssin tarkoitus on vahvistaa osallistujan valmiuksia liikkua ja yöpyä maastossa sekä lisätä osaamista syötävien kasvien tunnistamisessa ja ravinnoksi hyödyntämisessä.

Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää, miten maastossa liikutaan turvallisesti ja selviydytään yön yli. Hän ymmärtää, miten tunnistaa joitakin luonnosta syötäväksi kelpaavia raaka-aineita ja miten valmistaa niistä itselleen ruokaa kenttähygienian periaatteet huomioon ottaen.

Kurssilla harjoitellaan perustason maastotaitoja ja yövytään metsässä sekä valmistetaan vähintään yksi luonnonantimista koostuva ateria. Lisäksi käydään läpi retkeilijän keskeiset tarvikkeet ja varusteet.

Kurssille ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avautuu 6.-7.8.2024. Kurssi julkaistaan MPK:n koulutuskalenteriin 7/2024.

MPK hallinnoi Naisten Valmiusliiton kursseja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys eli MPK hallinnoi Naisten Valmiusliiton kursseja. MPK esimerkiksi ottaa vastaan ilmoittautumiset ja lähettää kursseista laskut osallistumisen jälkeen.

Kurssit avataankin MPK:n koulutuskalenteriin, jonka kautta niille voi ilmoittautua. Ilmoittautumista varten täytyy ensin luoda oma MPK-käyttäjätunnus.

Kiinnostaako sinua ilmailu ja siihen liittyvä vapaaehtoistyö? Tässä on siihen tarkoitukseen luotu kurssi, jolla saat tietoa Suomen Lentopelastusseuran toiminnasta.

Lentopelastajan perehdytyskurssi kuuluu Naisten Valmiusliiton NASTA Ilimatar 2024 -harjoituksen kurssivalikoimaan.

Kurssin tavoite

Kurssin tarkoitus on perehdyttää osallistujat lentopelastustoimintaan.

Kurssin jälkeen osallistuja muistaa Suomen lentopelastustoiminnan toimijat ja tehtävät, sekä ilmailun säädöksiin liittyviä keskeisiä asioita, jotka vaikuttavat koulutettaviin laitteisiin ja lentopelastustoimintaan. Lisäksi kurssilainen muistaa lentopelastajalta vaadittavat tiedot ja taidot sekä lentoturvallisuuden perusteita.

Kurssilla perehdytään erilaisiin mahdollisuuksiin käyttää ilmailuun liittyvää tekniikkaa hyödyksi vapaaehtoistyössä poliisin ja pelastustoimen tukena esimerkiksi etsintätehtävissä tai maastopalojen sammuttamiseen liittyen. Kurssilla saa myös ajankohtaista tietoa eri viranomaisten rooleista lentoturvallisuuden ylläpidossa sekä lentopelastusseuran toiminnasta. Lentopelastuksen toimintaa tutustutaan lentokoneen (LEKO), dronen (RPAS) ja/tai moottoroidun liitiminen (MOVA) näkökulmasta.

Kurssi toteutuu yhteistyössä Suomen Lentopelastusseuran kanssa.

Kurssille ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avautuu 6.-7.8.2024. Kurssi julkaistaan MPK:n koulutuskalenteriin 7/2024.

MPK hallinnoi Naisten Valmiusliiton kursseja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys eli MPK hallinnoi Naisten Valmiusliiton kursseja. MPK esimerkiksi ottaa vastaan ilmoittautumiset ja lähettää kursseista laskut osallistumisen jälkeen.

Kurssit avataankin MPK:n koulutuskalenteriin, jonka kautta niille voi ilmoittautua. Ilmoittautumista varten täytyy ensin luoda oma MPK-käyttäjätunnus.

1 2